close-icon

Mørke skyer over Borre (school workshop)

Elevaktivt skoleopplegg knyttet til utstillingen «Mørke skyer over Borre». Nesten 80 år har gått siden partileder Vidkun Quisling talte til Nasjonal samlings medlemmer foran gravhaugene i Borreparken. Ekstreme organisasjoner er på sterk fremmarsj igjen i Europa. Kan vi lære noe av historien?

Sammen med museumspedagog Anne Jæger ble Eva og Espens historier til; Eva som ungdom under 2. verdenskrig, og Espen som ungdom i nåtiden. Gjennom utstillingen og de illustrerte heftene oppdager elevene svarene på spørsmålene om de fiktive ungdommene; hvordan kan helt vanlige ungdommer radikaliseres og ty til vold mot andre? Elevene henger opp svarene sine på silhuettene av Eva og Espen og diskuterer med hverandre, før de må ta et valg i et etisk dilemma.